Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 juni 2022

Ny magisteruppsats med data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret publicerad

 

Nyligen slutfördes en magisteruppsats som delvis baseras på data från LKG-registret. Uppsatsen handlar om tilläggsdiagnoser hos barn med läpp-käk-gomspalt och är tillgänglig för nedladdning.

Magisteruppsatsen, som på svenska bär titeln Tilläggsdiagnoser hos barn med läpp-käk-gomspalt från fem års ålder, är skriven av Ellen Aspelin på Lunds Universitet.

Resultaten för de 250 deltagarna visade bland annat en förekomst av tilläggsdiagnoser hos 36 % av deltagarna och 71 olika tilläggsdiagnoser kunde identifieras hos dessa. Majoriteten av barnen i studien var pojkar och den spalttyp som förelåg hos flest antal deltagare var enkelsidig LKG.

Klicka här för att ladda ned uppsatsen i sin helhet (PDF-format, 971 kB).