Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 oktober 2018

Rapport från registermötet 4–5 oktober

 

Nyligen hölls det första LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registermötet på Eugeniahemmet i Stockholm.

Den 4 till 5 oktober gick det första renodlade LKG-registermötet av stapeln. Värd för mötet var Stockholmsteamet och mötet hölls på Eugeniahemmet.

Första dagen träffades professionerna var för sig för att diskutera formulär, kvalitetsindikatorer och för att kalibrera sig.
Andra dagen inleddes med presentation av och diskussion kring årsrapporten och de frågor som är i fokus just nu i registerarbetet. Därefter hölls en presentation om och diskussion kring patient-rapporterade mått. Då det i dagsläget är svårt att hitta ett mått där patienterna själva utvärderar behandlingsresultaten, som både gynnar patienterna och är praktiskt genomförbart, kommer vi att avvakta med att införa det i registret. I stället är målsättningen att under 2019 införa ett mått vid 10 års ålder, där barnen själva utvärderar hur de upplever den givna vården.

Ett ytterligare ämne som avhandlades under mötesdagarna var gällande förhållningssätt i EU-sammanhang. EU stöder flera projekt inom LKG-området och Sverige har sedan många år ett väl fungerande nationellt samarbete. Målsättningen är att vi ska ha ett gemensamt nationellt förhållningssätt i EU-sammanhang.

Sammanfattningsvis hölls flera intressanta presentationer och konstruktiva diskussioner som är viktiga för det fortsatta registerarbetet. För ytterligare information om mötet går det bra att vända sig till styrgruppen.