Aktuell statistik online

Äntligen kan vi presentera aktuell statistik online. namnlo%cc%88sUnder fliken “Aktuell statistik” finner ni det totala antalet registrerade patienter per LKG-centrum, antalet registrerade patienter per centrum och månad under innevarande år och andelen primära diagnoser per centrum det senaste kvartalet. Tyvärr förekommer viss eftersläpning i inmatningen av data, men vi arbetar mot att bli bättre på att föra in data i realtid. Vi verkar också för att utöka online rapporteringen, och hoppas framöver att även kunna presentera annan aktuell statistik.

Årsrapporten 2016 publicerad

img_12891Nu är årsrapporten för 2016 publicerad (under fliken “Publikationer/forskning”). Fokus i årets rapport är behandlingsresultat vid 5 års ålder för årskullarna 2009 och 2010. Vi presenterar statistik över primära spaltdiagnoser, könsfördelning, adopterade barn och barn med tilläggsproblematik. Eftersom det är första gången vi redovisar behandlingsresultat, och vi har upptäckt vissa brister i datainmatningen, har vi valt att redovisa sammanslagna data för hela Sverige. Framöver kommer vi att göra en noggrannare genomgång av resultaten, och därefter redovisa dem i en vetenskaplig artikel. I årsrapporten redogör vi också för genomförda/pågående utvecklingsprojekt och mål framöver.

Nu har vi bytt namn!

Nu har vi bytt namn till LKG-registret och skaffat nytt domännamn. Detta för att göra registret mer lättillgängligt för de som är intresserade, och som i huvudsak kommer från Sverige.