Samtliga formulär uppdaterade

Nu är samtliga formulär för registrering av data i LKG-registret reviderade. Uppdaterade formulär finns under fliken “Formulär”.

Ny artikel om taldatas tillförlitlighet publicerad

En ny artikel om tillförlitligheten i taldata i LKG-registret publicerades i Cleft Palate-Craniofacial Journal 2020-01-07. Den har författats av Karin Brunnegård i Umeå och kollegor från Sveriges LKG-centra. I studien bedömde fyra oberoende bedömare från fyra olika LKG-centra om talinspelningar för 93 barn med LKG vid 5 års ålder. Resultaten från ombedömningarna jämfördes med registrerad taldata. Resultaten indikerade att variablerna “Procent korrekta konsonanter”, “Andel talavvikelser bakom velofarynx”, och “Velofarynxfunktion” och även kvalitetsindikatorerna “Andel barn utan talavvikelser bakom velofarynx” och “Andel barn med tillräcklig eller marginellt otillräcklig velofarynxfunktion” var tillförlitliga.