Ortodontisternas första kalibreringsmöte genomfört!

dsc_0017Vid arbetet med årsrapporten framkom det att inte alla ortodontister bedömde likadant. I syfte att samträna och enas kring riktlinjer för bedömning samlades 14 ortodontister från Sveriges samtliga LKG-team i Stockholm den 21 oktober 2016. Det var ett roligt och lärorikt möte. Efter gemensamma diskussioner enades man om att anpassa ett av måtten till internationell standard och även att förtydliga definitionerna av olika variabler. Under våren kommer ortodontisterna att träffas igen och göra gemensamma bedömningar av gipsmodeller. Samtliga barn födda från 2009 och framåt kommer att bedömas enligt de överenskomna riktlinjerna.

Aktuell statistik online

Äntligen kan vi presentera aktuell statistik online. namnlo%cc%88sUnder fliken “Aktuell statistik” finner ni det totala antalet registrerade patienter per LKG-centrum, antalet registrerade patienter per centrum och månad under innevarande år och andelen primära diagnoser per centrum det senaste kvartalet. Tyvärr förekommer viss eftersläpning i inmatningen av data, men vi arbetar mot att bli bättre på att föra in data i realtid. Vi verkar också för att utöka online rapporteringen, och hoppas framöver att även kunna presentera annan aktuell statistik.

Årsrapporten 2016 publicerad

img_12891Nu är årsrapporten för 2016 publicerad (under fliken “Publikationer/forskning”). Fokus i årets rapport är behandlingsresultat vid 5 års ålder för årskullarna 2009 och 2010. Vi presenterar statistik över primära spaltdiagnoser, könsfördelning, adopterade barn och barn med tilläggsproblematik. Eftersom det är första gången vi redovisar behandlingsresultat, och vi har upptäckt vissa brister i datainmatningen, har vi valt att redovisa sammanslagna data för hela Sverige. Framöver kommer vi att göra en noggrannare genomgång av resultaten, och därefter redovisa dem i en vetenskaplig artikel. I årsrapporten redogör vi också för genomförda/pågående utvecklingsprojekt och mål framöver.

Nu har vi bytt namn!

Nu har vi bytt namn till LKG-registret och skaffat nytt domännamn. Detta för att göra registret mer lättillgängligt för de som är intresserade, och som i huvudsak kommer från Sverige.

Mycket på gång….

hostNu närmar sig hösten och inom LKG-registrets styrgrupp har vi mycket på gång. Den 20 oktober ska årsrapporten för 2016 skickas in. När den är klar kommer vi att publicera den på hemsidan under fliken “Publikationer/forskning”. För första gången kommer vi att kunna presentera behandlingsresultat vid 5 års ålder, för årskullarna 2009 och 2010. Parallellt fyller vi på hemsidan med innehåll. Vi arbetar också med en studie där vi ska redovisa behandlingsresultat för just årskullarna 2009 och 2010. Vi kommer bland annat redovisa genomförda operationer och resultat avseende tänder, bett och tal.

Nu är vi igång!

Nu har vi börjat fylla sidan med innehåll, men den är långt ifrån klar. Sidan riktar sig till alla som är intresserade av LKG, de som själva är födda med LKG och de som arbetar med LKG. Här kommer man att kunna följa hur vården och kvalitetsregistret utvecklas.  Framöver kommer vi att fylla på med information under samtliga flikar på sidan. Under hösten planerar vi att presentera statistik. Ambitionen är även att hålla nyhetssidan uppdaterad, så håll utkik!

Välkommen

Balloons-for-Birthday-PartyVälkommen till vår nya hemsida.

Detta blir vår första nyhet men absolut inte den sista.

Välkommen åter